Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

STONECITY ΙΚΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΑΦΜ 800880246 - ΔΟΥ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΕΜΗ 143809703000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ 13232